2020 - Ogłoszenia - publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Hajnówka, dnia 12.01.2021r.

IP.6845.1.2021

 OGŁOSZENIE

 

              Wójt Gminy Hajnówka na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1990) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka.

 

 Obręb Chytra

  1. działka nr 381/2 o pow. 0,4096 ha, w tym ŁIV – 0,4096

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

  1. działka nr 381/4 o pow. 0,2456 ha, w tym ŁIV – 0,0476, RIVb – 0,1980

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Orzeszkowo

  1. działka nr 149/2 o pow. 0,2600 ha, w tym N-0,0100, PsV- 0,1100, RIVb -0,0600,        RV-0,0800

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

  1. działka nr 4/3 o pow. 0,2818 ha, w tym PsIV – 0,0504, RIVa – 0,2314

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Rzepiska

  1. działka nr 25/8 o pow. 0,8700 ha, w tym RIVa – 0,4587, RIVb – 0,4113

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

      Przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30 września 2021r. Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2 w stosunku rocznym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021r. o godz. 900 

w budynku Urzędu Gminy Hajnówka,  parter, sala nr 12

           

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10 zł, w kasie Urzędu Gminy Hajnówka lub na konto nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 44, tel. 85 682 27 56  w godz. 730 – 1530.

                                                                                                   

Z up. WÓJTA

Aleksander Kulik

ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-01-12