Mienie Gminy

                                         MIENIE  GMINY    H A J N Ó W K A  

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie (w zł)

GRUNTY

2.033.800,12

            -

BUDYNKI I LOKALE

1.546.220,81

  523.368,88

Świetlice i kluby

   428.315,20

  218.358,28

Remizy

   157.692,91

    66.718,60

Budynki gospodarcze

      5.175,72

      4.818,52

Hydrofornia

      69.899,11

     13.482,50

Budynki usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

   773.063,24

   113.380,03

Budynki administracji

    93.330,79

     88.867,11

Budynek ośrodka zdrowia

    18.743,84

     17.743,84

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

5.630.007,97

1.117.445,69

Ogrodzenie

     10.403,65

      3.305,65

Budowle do uzdatniania wody

    144.567,69

     27.534,62

Studnie wiertnicze

      68.622,15

     19.214,22

Wodociągi

 2.610.997,98

   747.789,57

Oczyszczalnia

    203.261,76

     42.456,51

Kanalizacja

 2.507.949,75

   271.423,00

Linie oświetleniowe

      84.204,99

      5.722,12

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

        2.596,62

         854,47

Piec gazowy

        2.596,62

         854,47

MASZYNY , URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

   147.635,16

 139.545,45

Zespoły komputerowe

    130.063,83

   128.526,36

Oprogramowanie komputerowe

      17.571,33 

     11.019,09

URZĄDZENIA TECHNICZNE

       9.699,09

       7.785,54

ŚRODKI TRANSPORTU

    187.433,43

   160.207,30

Środki transportu pozostałe

    187.433,43

   160.207,30

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

    23.117,35

    18.693,30

R  A  Z  E  M

9.580.510,55

1.967.900,63

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat finansowy

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-11

Data modyfikacji: 2019-07-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-11