Zmiany w Statucie Gminy Hajnówka

poprzednie uchwały:

29.03.2012 r. - Traci moc uchwała Nr XXXV/164/10 Rady Gminy Hajnówka zdnia 12 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka (Dz.U.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 36 poz. 652).
12.02.2010 r. - Traci moc uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka (Dz. U. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 119, poz. 1456; z 2006 r. Nr 271, poz. 2714; z 2007 r. Nr 67, poz. 561; z 2009 r. Nr 99 poz. 1096).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-02-24

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-02-24