Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok – II aktualizacja

Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok – II aktualizacja

 

udzielana dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczające dzieci nie będącymi mieszkańcami gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

 

Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny- miesięczna – 1 640,53
  2. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym - 61

 

Szkoła podstawowa

  1. Dane dotyczące algorytmu subwencji oświatowej

Kategoria ucznia

Kwota subwencji na 1 ucznia na  miesiąc

Dotacja na ucznia stat. szkoły publ/niepubl. młodzież

622,20 zł

Dotacja na ucznia szkoły podst. wieś/miasto do 5 tys. mieszkańców

248,88 zł

Dotacja na uczniów małych szkół podst.- „małe szkoły”

124,44 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego – P5

871,09 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego – P6

1 804,39 zł

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego – P8

5 910,94 zł

Dotacja na uczniów mniejszości narodowych

808,87 zł

Dotacja na ucznia klasy I, II, III szkoły podstawowej

40,44 zł

Dotacja na uczniów szkoły podstawowej

15,56 zł

Dotacja na dodatkową naukę języka polskiego

933,31 zł

Dotacja na ucznia w szkole = > 60

112,00 zł

 

  1. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 137.

 

 

 

Hajnówka, 31.10.2023 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. oświaty

Data wytworzenia: 2023-10-31

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-11-17

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2023-11-17