Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

Statut GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
tel.
85 682 31 95

e-mail: gops@gmina-hajnowka.pl

NIP: 543 18 67 031   REGON: 050855665

https://bip.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

https://www.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Kierownik: Tamara Borowik

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 730 do godz. 1530

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce jest jednostką organizacyjną Gminy Hajnówka prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Hajnówka.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Hajnówka.

Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Stanowisko imie i nazwisko nr pokoju nr telefonu nr wewnetrzny e-mail
Kierownik GOPS Tamara Borowik 46 856823195 25 gops@gmina-hajnowka.pl
administrator Anna Tarasiuk a.tarasiuk@gmina-hajnowka.pl
starszy pracownik socjalny Raisa Nowik 38 856823195 15 r.nowik@gmina-hajnowka.pl
pracownik socjalny Marzena Krucień m.krucien@gmina-hajnowka.pl
pracownik socjalny Urszula Łapińska 45 856822500 22 u.lapinska@gmina-hajnowka.pl
główny księgowy Iwona Szwarc 41 856823196 18 i.szwarc@gmina-hajnowka.pl

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Tamara Borowik

Data wytworzenia: 2017-02-16

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24