Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
tel.
85 306 78 30

e-mail: gops@gmina-hajnowka.pl

NIP: 543 18 67 031   REGON: 050855665

https://samorzad.gov.pl/web/gops-hajnowka

https://bip.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Kierownik: Mirosława Gawryluk

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 730 do godz. 1530

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce jest jednostką organizacyjną Gminy Hajnówka prowadzoną w formie jednostki budżetowej, którego organem stanowiącym jest Rada Gminy Hajnówka.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Hajnówka.

Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Stanowisko imie i nazwisko nr pokoju nr telefonu nr wewnetrzny e-mail
Kierownik GOPS Mirosława Gawryluk 46

853067830

25 gops@gmina-hajnowka.pl
administrator Anna Tarasiuk a.tarasiuk@gmina-hajnowka.pl
starszy pracownik socjalny Raisa Nowik 38

853067831

15 r.nowik@gmina-hajnowka.pl
pracownik socjalny Marzena Krucień m.krucien@gmina-hajnowka.pl

aspirant pracy socjalnej

Ilona Jancewicz

47

853067830

13

i.jancewicz@gmina-hajnowka.pl

pracownik socjalny

Urszula Timoszuk

u.timoszuk@gmina-hajnowka.pl

główny księgowy

Katarzyna Giczan

41

853067804 18

k.giczan@gmina-hajnowka.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: GOPS Hajnówka

Data wytworzenia: 2019-02-16

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2022-10-20

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-24