Opinie - 2020 rok

UCHWAŁA Nr II-00310-1/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Hajnówka na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

UCHWAŁA Nr II-00311-1/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028.

UCHWAŁA Nr II-00313-77/20 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrazenia opinii o możliwości spłaty przez gminę Hajnówka kedytu długoterminowego w wysokości 785.860 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

UCHWAŁA Nr II-00320-22/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Hajnówka informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze 2020 r.

UCHWAŁA Nr II-00312-17/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwośći sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Urząd Gminy Hajnówka

 

UCHWAŁA Nr II-00321-6/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat finansowy

Data wytworzenia: 2020-01-20

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-12-01

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-02-05