Kontakt

Kontakty do pracowników urzędu.


 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon Telefon Wew. e-mail
Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz 32 856822500 12 wojtgh@gmina-hajnowka.pl
Sekretarz Gminy Halina Szymaniuk 35 856822756 23

h.szymaniuk@gmina-hajnowka.pl

Sekretariat Urzędu Gminy Alina Nowicka 32 856822500 11 gmina@gmina-hajnowka.pl
Referat finansowy:
Skarbnik Gminy Luba Nowik 40 856823196 17 l.nowik@gmina-hajnowka.pl
Stanowiska ds. finansowych inspektor Irena Szpilko 42 856822568 19 i.szpilko@gmina-hajnowka.pl
inspektor Marzena Kublik m.kublik@gmina-hajnowka.pl
inspektor Katarzyna Janowska k.janowska@gmina-hajnowka.pl
Księgowa Bogumiła Gierasimiuk 41 856823196 18 b.gierasimiuk@gmina-hajnowka.pl

Stanowiska ds. podatków
i opłat

inspektor Anna Drużba 34 856823196 21 a.druzba@gmina-hajnowka.pl
inspektor Irena Jerzyk i.jerzyk@gmina-hajnowka.pl
inspektor Iwona Kiczkajło i.kiczkajlo@gmina-hajnowka.pl
Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:
Kierownik referatu Aleksander Kulik 37 856822756 14 a.kulik@gmina-hajnowka.pl


inspektor Marzena Ostapczuk m.ostapczuk@gmina-hajnowka.pl
inspektor Jarosław Gołubowski j.golubowski@gmina-hajnowka.pl
inspektor Andrzej Golonko 39 856822756 16 a.golonko@gmina-hajnowka.pl
inspektor Piotr Chilimoniuk p.chilimoniuk@gmina-hajnowka.pl
Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
zarządzania kryzysowego, gospodarki odpadami, utrzymania czystości
i porządku oraz ochrony zwierząt
inspektor Paweł Skiepko 44 856822756 26 p.skiepko@gmina-hajnowka.pl
gospodarki komunalnej
i dróg
inspektor Mariusz Gdowski m.gdowski@gmina-hajnowka.pl
księgowości
i obsługi finansowej jednostek organizacyjnych oświaty
inspektor Iwona Szwarc 41 856823196 18 i.szwarc@gmina-hajnowka.pl
inspektor Marzena Kublik
42 856822568 19

m.kublik@gmina-hajnowka.pl

Referat organizacyjny:
Kierownik referatu Krystyna Siekan 35 856822500 23 k.siekan@gmina-hajnowka.pl
Stanowisko ds spraw ewidencji ludności
i dowodów osobistych,
społeczno-administracyjnych, spraw obronnych
i obrony cywilnej
inspektor Olga Niczyporuk 43 856823193 20 o.niczyporuk@gmina-hajnowka.pl

Stanowisko ds spraw obsługi Rady i jej komisji

inspektor Barbara Niewiadomska - Golonko 45 856822568 22 b.niewiadomska@gmina-hajnowka.pl
Stanowisko ds spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich
i krajowych oraz realizację programu funkcjonalno użytkowego Centrum - Etnograficzno Ekumenicznego w Dubinach
inspektor Marek Bagrowski

44

856822500

26

m.bagrowski@gmina-hajnowka.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Kierownik GOPS Tamara Borowik 46 856823195 25 gops@gmina-hajnowka.pl
Administrator Anna Tarasiuk a.tarasiuk@gmina-hajnowka.pl

Starszy pracownik socjalny

Raisa Nowik 38 856823195 15 r.nowik@gmina-hajnowka.pl
Pracownik socjalny Marzena Krucień m.krucien@gmina-hajnowka.pl
Główny księgowy Iwona Szwarc 41 856823196 18 i.szwarc@gmina-hajnowka.pl
Pracownik socjalny Urszula Łapińska 45 856822568 22 u.lapinska@gmina-hajnowka.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: informatyk

Data wytworzenia: 2008-06-23

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2008-06-23

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2008-06-23