Kontakty do pracowników urzędu

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon Telefon Wew. e-mail
Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz 32 853067800 12 gmina@gmina-hajnowka.pl
Sekretarz Gminy Aleksander Kulik 35 853067800 23

gmina@gmina-hajnowka.pl

Sekretariat Urzędu Gminy Paulina Siegień 32 853067800 11 gmina@gmina-hajnowka.pl
Referat finansowy:
Skarbnik Gminy Marzena Kublik 40 853067810 17 m.kublik@gmina-hajnowka.pl
Inspektor Urszula Furmanek u.furmanek@gmina-hajnowka.pl
Inspektor Paulina Bartoszuk 42 853067811 19 p.bartoszuk@gmina-hajnowka.pl
Księgowa Bogumiła Gierasimiuk 41 853067804 18 b.gierasimiuk@gmina-hajnowka.pl

Stanowiska ds. podatków
i opłat

inspektor Anna Drużba 34 853067812 21 a.druzba@gmina-hajnowka.pl
inspektor Iwona Elżbieta Kiczkajło i.kiczkajlo@gmina-hajnowka.pl
Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:

Kierownik referatu

Andrzej Golonko 37 853067820 14

a.golonko@gmina-hajnowka.pl

Z-ca Kierownika Piotr Chilimoniuk

p.chilimoniuk@gmina-hajnowka.pl

inspektor Luiza Frączek 44 853067823 26 l.fraczek@gmina-hajnowka.pl
referent Katarzyna Dąbek 45 853067822 22

k.dabek@gmina-hajnowka.pl

referent Jan Janusz Żukowski 39 853067821 16 j.zukowski@gmina-hajnowka.pl

inspektor

Jarosław Dunda

j.dunda@gmina-hajnowka.pl

Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
oświaty, księgowości
i obsługi finansowej jednostek organizacyjnych oświaty
inspektor Krystyna Onopryjuk 42 853067811 19 k.onopryjuk@gmina-hajnowka.pl
Referat organizacyjny:
Stanowisko ds spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,społeczno-administracyjnych i kadr referent Alina Nowicka 43 853067805 20

a.nowicka@gmina-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego referent Taisa Własiuk 43 853067805 20

t.wlasiuk@gmina-hajnowka.pl

Stanowisko ds spraw obsługi Rady i jej komisji

Stanowisko ds. kancelaryjnych i promocji gminy

referent Paulina Siegień 32 853067800 11

gmina@gmina-hajnowka.pl

Stanowisko ds spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich
i krajowych
inspektor Magdalena Kowalska

40

853067804

18

m.kowalska@gmina-hajnowka.pl

CEIDG informatyk Katarzyna Hajduk

44

853067823

26

k.hajduk@gmina-hajnowka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Kierownik GOPS Mirosława Gawryluk 46 853067830 25 gops@gmina-hajnowka.pl
Administrator Anna Tarasiuk a.tarasiuk@gmina-hajnowka.pl

Starszy pracownik socjalny

Raisa Nowik 38 853067831 15 r.nowik@gmina-hajnowka.pl
Pracownik socjalny Marzena Krucień m.krucien@gmina-hajnowka.pl

Aspirant pracy socjalnej

Ilona Jancewicz

47

853067832 13

i.jancewicz@gmina-hajnowka.pl

pracownik socjalny Urszula Surel

u.timoszuk@gmina-hajnowka.pl

Główny księgowy Katarzyna Giczan 41 853067804

k.giczan@gmina-hajnowka.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-10

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2008-06-23

Data modyfikacji: 2023-08-03

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2008-06-23