Kontakt

Kontakty do pracowników urzędu.


 

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon Telefon Wew. e-mail
Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz 32 856822500 12 wojtgh@gmina-hajnowka.pl
Sekretarz Gminy Halina Szymaniuk 35 856822756 23

h.szymaniuk@gmina-hajnowka.pl

Sekretariat Urzędu Gminy Anna Pucinik
32 856822500 11 gmina@gmina-hajnowka.pl
Referat finansowy:
Skarbnik Gminy Luba Nowik 40 856823196 17 l.nowik@gmina-hajnowka.pl
Stanowiska ds. finansowych, inspektor Irena Szpilko 34 856823196 21 i.szpilko@gmina-hajnowka.pl
inspektor Marzena Kublik m.kublik@gmina-hajnowka.pl
inspektor Ewa Maciuka e.maciuka@gmina-hajnowka.pl
Księgowy Bogumiła Gierasimiuk 41 856823196 18 b.gierasimiuk@gmina-hajnowka.pl
Stanowiska ds. podatków
i opłat.
inspektor Anna Drużba 42 856823193 19 a.druzba@gmina-hajnowka.pl
inspektor Irena Jerzyk i.jerzyk@gmina-hajnowka.pl
inspektor Iwona Kiczkajło i.kiczkajlo@gmina-hajnowka.pl
Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:
Kierownik referatu Aleksander Kulik 37 856822756 14 a.kulik@gmina-hajnowka.pl


inspektor Marzena Ostapczuk m.ostapczuk@gmina-hajnowka.pl
inspektor Marcin Skiepko 39 856822756 16 m.skiepko@gmina-hajnowka.pl
inspektor Andrzej Golonko a.golonko@gmina-hajnowka.pl
inspektor Piotr Chilimoniuk p.chilimoniuk@gmina-hajnowka.pl
Samodzielne stanowiska pracy do spraw:
zarządzania kryzysowego, gospodarki odpadami, utrzymania czystości
i porządku oraz ochrony zwierząt 
inspektor Paweł Skiepko 44 856822756  26  p.skiepko@gmina-hajnowka.pl
gospodarki komunalnej
i dróg
inspektor Mariusz Gdowski m.gdowski@gmina-hajnowka.pl
księgowości
i obsługi finansowej jednostek organizacyjnych oświaty
inspektor Iwona Szwarc 41 856823196 18 i.szwarc@gmina-hajnowka.pl
inspektor Marzena Kublik
34 856823196 21

m.kublik@gmina-hajnowka.pl

Referat organizacyjny:
Kierownik referatu Krystyna Siekan 35  856822500 23 k.siekan@gmina-hajnowka.pl
ewidencji ludności
i dowodów osobistych,
społeczno-administracyjnych, spraw obronnych
i obrony cywilnej
inspektor Olga Niczyporuk 43 856823193 20 o.niczyporuk@gmina-hajnowka.pl
obsługi Rady i jej komisji inspektor Barbara Niewiadomska - Golonko 45 856822568 22 b.niewiadomska@gmina-hajnowka.pl
pozyskiwania środków z funduszy europejskich
i krajowych oraz realizację programu funkcjonalno użytkowego Centrum - Etnograficzno Ekumenicznego w Dubinach
inspektor Marek Bagrowski 47 856822756 13 m.bagrowski@gmina-hajnowka.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Kierownik GOPS Tamara Borowik 46 856823195 25 gops@gmina-hajnowka.pl
administrator Anna Tarasiuk a.tarasiuk@gmina-hajnowka.pl
starszy pracownik socjalny Raisa Nowik 38 856823195 15 r.nowik@gmina-hajnowka.pl
pracownik socjalny Marzena Krucień m.krucien@gmina-hajnowka.pl
główny księgowy Iwona Szwarc 41 856823196 18 i.szwarc@gmina-hajnowka.pl
pracownik socjalny Urszula Łapińska 45 856822568 22 u.lapinska@gmina-hajnowka.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: informatyk

Data wytworzenia: 2008-06-23

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-06-23

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-06-23