Wójt

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


mgr Lucyna Smoktunowicz

 

telefon: 85 306 78 00
e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 

Przyjęcia interesantów:

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 10.00- 15.30.

Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy Urzędu - od godz. 7.30- do godz. 15.30.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi sekretariat urzędu.

  

Więcej:
Statut Gminy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-03-17

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2023-03-20

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-24