Informacje bieżące

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2023-12-29 (PDF 67KB)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2023-12-29 (PDF 60KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-12-13 (PDF 63KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2023-12-13 (PDF 62KB)

Woda warunkowo przydatna do spożycia - Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2023-12-11 (PDF 61KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-11-29 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2023-11-21 (PDF 61KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-10-24 (PDF 65KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2023-10-17 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-10-03 (PDF 66KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-09-11 (PDF 54KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2023-09-05 (PDF 61KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-09-05 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2023-09-05 (PDF 63KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-07-27 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2023-06-09 (PDF 57KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2023-06-09 (PDF 61KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-06-02 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-05-11 (PDF 61KB)


INFORMACJA

 

         Informuje się mieszkańców, że od dnia 4 maja 2023r. Gmina  Hajnówka rozpoczyna sprzedaż końcową węgla w zakupie preferencyjnym dla gospodarstw domowych na nowych zasadach.

         Nowe regulację pozwalają na zaopatrzenie się w większą ilość węgla i stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne na kolejny okres grzewczy.

         Zmiany przepisów zakładają:

  1. wydłużenie okresu działania systemu dystrybucji węgla do 31 lipca 2023r.,
  2. brak limitu ilościowego,
  3. możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin.

 

         W związku z powyższym niesprzedany dotychczas węgiel w ilości ok. 40 ton (orzech – 33 tony i groszek – 7 ton) będzie sprzedawany do czasu całkowitego pozbycia się zapasów.

         Proszę mieszkańców, którzy otrzymali dodatek węglowy przeznaczony na zakup węgla, o zaopatrywanie się w węgiel na kolejny sezon grzewczy.

         Wnioski o zakup węgla należy składać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 46 w terminie od 4 maja 2023r. do 30 czerwca 2023r.

 

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

 


Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-04-18 (PDF 65KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-03-31 (PDF 63KB)

OBWIESZCZENIE NR 4/2023 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2023-03-28 (PDF 58KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2023-02-24 (PDF 61KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2023-02-24 (PDF 64KB)


OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż z  dniem 1 lutego 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

 

- projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Hajnówka

PROJEKT UCHWAŁY DO KONSULTACJI - DO POBRANIA

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 01.02.2023 r. do 07.02.2023 r. (włącznie).

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka - do pobrania

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie osobiście na sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, I piętro pok. 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dn. 25.01.2023 r.


Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2023-01-04 (PDF 60KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-12-15 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2022-12-22 (PDF 63KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-12-15 (PDF 67KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2022-12-14 (PDF 58KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-12-09 (PDF 12KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-11-23 (PDF 62KB)


Hajnówka, dnia 3 listopada 2022r.

 

INFORMACJA

 

 

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2.11.2022, poz. 2236) Gmina Hajnówka informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego dla mieszkańców gminy do dnia 31.12.2022r.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

 

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2022-10-20 (PDF 65KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2022-10-06 (PDF 56KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-10-03 (PDF 63KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-09-08 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2022-09-08 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-09-08 (PDF 59KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2022-08-26 (PDF 57KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-08-03 (PDF 69KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-07-18 (PDF 69KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-06-30 (PDF 63KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-06-29 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-06-07 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2022-05-25 (PDF 62KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-04-19 (PDF 68KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-03-28 (PDF 66KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka - 2022-03-23 (PDF 65KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża - 2022-03-10 (PDF 58KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo - 2022-02-25 (PDF 57KB)

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo - 2022-02-25 (PDF 59KB)


Hajnówka 15.12.2021 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

Hajnówka, dnia 15 grudnia 2021r.

IP.6845.32.2021

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Hajnówka przeznaczonych do oddania w najem

 w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 

            Wójt Gminy Hajnówka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 394/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021r., podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 15 grudnia 2021r. do 05 styczna 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Lp.

Obręb

Numer działki

Numer księgi wieczystej

 

Położenie działki

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

1.

0012

170/2

BI2P/00025051/2

Nowoberezowo

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy – budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o powierzchni użytkowej 72,62m2 . W lokalu znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski o pow. 12,07 m2, pokój rejestracji o pow. 5,40 m2, pomieszczenie sanitarne o pow. 5,40 m2, gabinet zabiegowy o pow. 14,70 m2, poczekalnia o pow. 31,85 m2, kotłownia o pow. 3,20 m2 . Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

 

Czynsz z tytułu najmu             1 zł/m2 + podatek VAT, w stosunku miesięcznym;

opłaty eksploatacyjne – wg zużycia, na podstawie wystawionej faktury.

 

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka 09.12.2021 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża

Hajnówka 03.12.2021

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo

LU.RUZ.4230.4.2021.TK.jpg

Hajnówka 09.11.2021 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo

Hajnówka 04.10.2021

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

 

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 22.09.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.293.2021.MW, zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wody dostarczanej ze stacji uzdatniania w Nowoberezowie i Orzeszkowie oraz odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Mochnatem.

Poniżej link do ww. decyzji: LU.RZT.70.293.2021.MW

 

 

Hajnówka 24.08.2021

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka

 

Hajnówka 24.08.2021

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo

 

Hajnówka 03.08.2021 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża

 

Hajnówka 02.08.2021 

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl


Hajnówka 14.06.2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo

 


Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.25.2021.DR zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Hajnówka.

Decyzja nr LU.RZT.70.25.2021.DR wraz z taryfą do pobrania


Hajnówka 29.03.2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 11.03.2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 28.12.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 28.12.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 19.11.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 09.11.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 19.10.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 18.09.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 17.09.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakosci wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 07.08.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 25.06.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 24.06.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 04.06.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 19.03.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża

 


Hajnówka 12.03.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Orzeszkowo

 


Hajnówka 11.03.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Warszawa, 10.03.2020r.

Administrator serwisu pem.edu.pl informuje:

o opinii dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM w gminach i powiatach. Opinia została opracowana na podstawie wielu badań, tj 30 przedstawionych źródeł referencyjnych.

Materiał jest do pobrania na stronie: https://pem.edu.pl/pdf/Opinia_PEM_Urzedy_Administracyjne.pdfHajnówka 25.02.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociagu Nowoberezowo

 


Hajnówka 29.01.2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża

 


Hajnówka 18.12.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakosci wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka

 


Hajnówka 17.12.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 27.11.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Oena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociagu Orzeszkowo


Hajnówka 27.11.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Oena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociagu Nowoberezowo


Hajnówka 14.11.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 07.11.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

 


Hajnówka 28.10.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodocigu miejskiego Hajnówka


Hajnówka 18.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka


Hajnówka 18.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowoberezowo


UCHWAŁA NR IX/64/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2006 r. Nr 84, poz. 848).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

 

Poniżej link do uchwały wraz z załącznikiem:  http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3125/akt.pdf

 


Hajnówka 19.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka

 


Hajnówka 19.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 13.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w studni wierconej Uroczysko Krynoczka


Hajnówka 13.06.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w studni kopanej Uroczysko Krynoczka


Hajnówka 24.05.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spozycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo

 


 

Hajnówka 24.05.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spozycia dla ludzi z wodociągu Orzeszkowo

 


Hajnówka 07.03.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

 

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zawiadamia, że w planowanym terminie: 30 marca do 3 kwietnia 2019 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, będą prowadzone ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - w akcji wiosennej 2019 roku.

 


Hajnówka 28.02.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka


Hajnówka 29.01.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Nowoberezowo za 2018 rok


Hajnówka 29.01.2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Orzeszkowo za 2018 rokHajnówka 21.12.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 05.12.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

 

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 26.10.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 28.09.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakośći wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 05.10.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Białowieża


Hajnówka 28.08.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Nowoberezowo


Hajnówka 28.08.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Hajnówka


Hajnówka 03.07.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakośći wody do spożycia dla ludzi z wodociągu Orzeszkowo


Hajnówka 25.05.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia dla ludzi z wodociągu NowoberezowoHajnówka 06.11.2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. (85) 682 28 09, fax. (85) 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Hajnówka


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2009-02-05

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2024-01-04

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-24