Zaproszenie na sesję

 Hajnówka, 16 sierpnia 2019r.

Or.0004.35.2019

 

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349 i 1432) zwołuję XI sesję Rady Gminy Hajnówka w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 12 (parter) Urzędu Gminy Hajnówka z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Hajnówka.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Informacja Przewodniczącego Rady o zatwierdzeniu protokołu z X sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań między sesjami.

  5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

  6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

  7. Powzięcie uchwał w sprawie:

7.1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

7.2. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka;

7.3. poparcia stanowiska Rady Gminy Białowieża w sprawie Puszczy Białowieskiej.

7.4. przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku.

  1. Pytania i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Hajnówka.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-02-15

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-08-23

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-15