Informacja o przyznaniu dotacji

Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka w 2024 r.

 

 

  1. Na podstawie uchwały nr XL/323/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 972 000,00 zł

 

  1. Na podstawie uchwały nr XLI/338/24 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 71 173,91 zł

 

  1. Na podstawie uchwały nr XLI/337/24 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie
    dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 198 754,06 zł

 

  1. Na podstawie uchwały nr XLI/336/24 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 199 976,35 zł

 

 


Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka w 2023 r.

 

  1. Na podstawie uchwały nr XXXVII/306/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 972 000,00 zł

 

  1. Na podstawie uchwały nr XXXVII/307/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 71 173,91 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2023-09-04

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2024-01-23

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2023-12-19