2023 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2023 roku na terenie Gminy Hajnówka, ogłoszonego 14 kwietnia 2023r.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Hajnówka ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Hajnówka.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Lp.

Nazwa oferenta

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota przyznanego dofinansowania

 

 

1.

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

 

 

5.000.00 zł

 

 

Wójt

Lucyna Smoktunowicz

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 558/2023 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2023-04-14

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-05-11

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2023-04-18