Publiczne Gimnazjum w Dubinach

PUBLICZNE GIMNAZJUM W DUBINACH

Adres:

Dubiny ul. Główna 1 b
17-200 Hajnówka
Tel. , fax (085) 682-46-31
e-mail: dubiny@ wp.pl

Organ prowadzący - Gmina Hajnówka.
Organ pełniący nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.
Obsługę finansową gimnazjum prowadzi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka.
Obwód szkolny gimnazjum obejmuje wszystkie miejscowości położone na terenie gminy.
Dyrektor - Alina Ginszt

Budynek szkoły - gimnazjum wraz ze szkołą podstawową mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku 01.09.2000r. Szkoła posiada 6 klaso-pracowni , pracownię komputerową , bibliotekę, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz stołówkę i zaplecze kuchenne .

Informacja dotycząca  działalności Publicznego Gimnazjum w Dubinach wielkości majątku  szkoły  pochodzącego z zadysponowania  majątkiem  gminy oraz  pożytków z tego majątku i jego obciążeń .

 

Publiczne Gimnazjum w Dubinach wraz ze Szkołą Podstawową w Dubinach  użytkuje wspólnie następujące mienie komunalne :

1.Nieruchomość o powierzchni 29000 m2 o wartości 87000 zł

2.Budynek szkolny z zapleczem kuchennym o powierzchni użytkowej 2504,49 m2 i wartości  4 669 660,44 zł ,

3.Osłona  śmietnika o wartości   11 602,44 zł ,

4.Ogrodzenie szkoły o wartości   69 199,73 zł

5.Obejście przy szkole  ( kostka POLBRUK-1375,4 m2  i nawierzchnia asfaltowa-2065 m2) o wartości 237 032,63 m2 ,

6.Oczyszczalnia ścieków o wartości 243 207,29 zł .

7.Autobus szkolny „Autosan H 9 –214 s” na52 + 1 miejsc siedzących o nr. rejestracyjnym BHA A424  o wartości  231190 zł .( rok produkcji 2000)

8. Wyposażenie  szkoły: sprzęt kuchenny, meble , sprzęt audiowizualny , pomoce dydaktyczne  oznaczone jako  środki trwałe lub „pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”  o łącznej wartości 233027,31zł .

 

Powyższe mienie  jest przeznaczone na działalność  statutową szkoły  .

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły  jest organizowana zgodnie z zatwierdzonym  arkuszem organizacyjnym szkoły  . Ponadto szkoła :

-organizuje zajęcia pozalekcyjne ,

-organizuje  uczniom pomoc materialną i pedagogiczną prowadząc zajęcia wyrównawcze i terapię ,

-realizuje program profilaktyczny  ( warsztaty dla uczniów , apele , pogadanki , konkursy  , wystawy prac , inscenizacje ) ,

-prowadzi pedagogizację rodziców ,

-uczestniczy  w zawodach  sportowych  na szczeblu  wojewódzkim i powiatowym ,

-aktywnie bierze  udział w konkursach przedmiotowych  i artystycznych osiągając sukcesy ,

-prowadzi współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę : Filharmonią Białostocką , Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce ,  Nadleśnictwem Hajnówka i Browsk , Białowieskim Parkiem Narodowym , Mleczarnią w Hajnówce , Strażą Pożarną , Policją ,

-współpracuję ze szkołą na Białorusi ,

-prowadzi współpracę ze środowiskiem organizując festyny ,

-organizuje wycieczki po okolicy , wycieczki krajowe i zagraniczne ,

-organizuje wyjazdy na basen , na lodowisko , do teatru , do kina ,

-uczestniczy w projektach  z  EFS .                   

-przygotowuje  posiłki dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie . 

 


Informacje dodatkowe o szkole :
*Gimnazjum należy do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim .
*Uczniowie szkoły redagują szkolną gazetę "Chochlik" .
*Corocznie szkoła organizuje imprezy dla środowiska :
  październik - "Święto plonów".
  czerwiec-"Znajdź czas dla swojego dziecka" .
*W szkole działa drużyna piłki nożnej i sekcja tenisa stołowego .

Majątek szkoły nie jest obciążony .

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Andrzej Gierasimiuk

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24