Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

Adres:
Nowokornino 147

17-200 Hajnówka
woj.podlaskie
tel. (085) 686-44-15

Organ prowadzący - Urząd Gminy w Hajnówce.
Organ pełniący nadzór - Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne,
Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska,
Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.

Dyrektor szkoły:  Ewa Moroz

Obsługę finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy Hajnówka.

     Informacja dotycząca działalności Szkoły Podstawowej w    Nowokorninie, wielkości majątku szkoły pochodzącego z zadysponowania majątkiem gminy oraz  pożytków z tego majątku i jego obciążeń.

     I. ŚRODKI TRWAŁE

1. Budynek szkolny:          SP Nowokornino, wartość; 292.836, 78 (o pow. 553m2)

2. Ogrodzenie:                  SP Nowokornino:wartośc: 25.790,31

3. Transformator olejowy wartość: 7.802,14 

      II. NIERUCHOMOŚCI.

 1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 149 o powierzchni 19.400 m2 położona w Nowokorninie   o wartości 13.580 zł.

     III.  ŚRODKI  TRANSPORTOWE

 1.„AUTOSAN – H9- 2141S”na 40 miejsc siedzących,jedno miejsce obok kierowcy,jedno miejsce na wózek inwalidzki, stanowiący wartość 241560,00.zł,
Nr rejestracyjny BHA G 689

     IV. POZOSTAŁE  ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU

    - ogólna wartość  -123.688,61zł

      V.  KSIĘGOZBIÓR

1. Woluminy - ilość  9571 szt.

2. Wartość księgozbiorów  o  wartości : 17382,96 zł

      Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania majątku Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

 Ad. I. 1:

        Budynek wykorzystywany jest zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz postanowieniami Statusu Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.
        W szkole odbywają się zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym, organizowane dla uczniów klas I – VIII oraz oddziału przedszkolnego. Dodatkowo uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez kwalifikowanych nauczycieli.

Ad. II. 1:

      Nieruchomość znajdująca się na terenie Nowokornina ( przy szkole) wykorzystywana jest zgodnie z potrzebami szkoły:

- organizowanie zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć sportowych  - boisko do piłki nożowej, mini-plac zabaw dla młodszych uczniów szkoły;

- organizowania imprez szkolnych, np.: Dni Sportu, Festyn Rodzinny, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Dziecka i inne.

 

Dane za 2020 rok:

 

Dane za 2019 rok:

 

Dane za 2018 rok:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Andrzej Gierasimiuk

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2021-04-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24