Wzory deklaracji i informacji

Wzory obowiązujące od 1 lipca 2019 r. do pobrania


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - PDF

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 - PDF

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDF

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - PDF

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - PDF

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - PDF

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

IR-1 Informacja o gruntach - PDF

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - PDF
 
DL-1 Deklaracja na podatek leśny - PDF

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

IL-1 Informacja o lasach - PDF

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - PDF

 

 

Wzory deklaracji i informacji obowiązujące w roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:


Do KAŻDEJ informacji, deklaracji należy dołączyc podpisaną Klauzulę Informacyjną  .PDF  .DOC

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO .PDF .DOC

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  .PDF .DOC

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY .PDF .DOC

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY .PDF .DOC

Metryka strony

Udostępniający: Irena Jerzyk

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat - Anna Drużba

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-05-23

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-05-23