Plan przewidywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

 Plan przewidywanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy /roboty budowlane

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Wartość zamówienia

(orientacyjna)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.      

Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja.

robota budowlana

przetarg nieograniczony

8 000 000 zł

I kwartał

2.      

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach: część drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa; droga wewnętrzna nr geod. 521/9 i 522/13 

robota budowlana

przetarg nieograniczony

500 000 zł

II kwartał

3.      

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

500 000 zł

II kwartał

4.      

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 800 000 zł

III kwartał

5.      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 800 000 zł

III kwartał

6.      

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach ul. Cegielniana oraz w Starym Berezowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

150 000 zł

II kwartał

7.      

Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 100 000 zł

I kwartał

8.      

Zakup koparko-ładowarki

dostawa

przetarg nieograniczony

200 000 zł

III kwartał

9.      

Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

160 000 zł

III kwartał

Sporządził: Piotr Chilimoniuk  26.01.2017 r.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-26