Przetargi w archiwum

 

Tytuł Data dodania
ROK 2012  
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu - Stawiamy na indywidualizację    2012-12-31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Doposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach    2012-12-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Doposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach    2012-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA - usługa wykonania, dostawy i montażu ławeczek i stolików na placu zabaw w Punkcie Przedszkolnym   2012-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Doposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubinach    2012-11-30
Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty cenowej - w zakresie odśnieżania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 2012-11-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju napędowego i benzyny na rok 2013. 2012-11-22
Zapytanie ofertowe na wykonanie ławeczek i stolików do Punktu Przedszkolnego 2012-11-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę oleju napędowego i benzyny na rok 2013 2012-11-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka w sezonie 2012/2013 2012-11-12
Dostawa oleju napędowego i benzyny na rok 2013 2012-11-06
Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka w sezonie zimowym 2012/2013 2012-10-29
Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Nowoberezowo gmina Hajnówka wraz z uporządkowaniem terenu 2012-10-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowę drogi gminnej Nr 108576B – ulica Grzybowa w Dubinach 2012-10-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Remont świetlicy wiejskiej w Czyżykach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski 2012-10-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Borysówce 2012-10-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 108576B - ul. Grzybowa w Dubinach 2012-09-13
INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY - Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymianę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate - Zadanie Nr II 2012-09-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymianę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate - Zadanie Nr I 2012-09-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont Świetlicy w Czyżykach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski 2012-09-07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borysówka 2012-09-07
Ogłoszenie - przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż 49 szt. drzew topoli 2012-09-06
Ogłoszenie - przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż 15 szt. drzew topoli 2012-09-06
Ogłoszenie - przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż drzew topoli wyciętych z działki ozn. nr geod. 170/3 stanowiącej plac po byłej szkole podstawowej w Nowoberezowie 2012-09-06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont świetlicy w Czyżykach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski 2012-09-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymianę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate Zadania Nr II 2012-09-03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borysówka 2012-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chytra wraz z utwardzeniem przyległych miejsc parkingowych 2012-08-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Remont świetlicy w Czyżykach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski. 2012-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borysówka. 2012-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate. 2012-08-13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2012-08-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Modernizacja obiektu boiska piłki nożnej w Nowoberezowie 2012-07-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate. 2012-07-16
Ogłoszenie przetarg ustnego nieograniczonego na "Sprzedaż do rozbiórki budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Nowoberezowo gmina Hajnówka wraz z uporządkowaniem terenu" 2012-06-28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja obiektu boiska piłki nożnej w Nowoberezowie 2012-06-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach 2012-06-24
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - rzebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Hajnówka – Orzeszkowo – Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec – Podtrościniec 2012-06-15
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Hajnówka 2012-06-14
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę żwiru do remontu dróg gminnych 2012-06-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach. 2012-06-04
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych 2012-05-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2012-05-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych 2012-04-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Hajnówka 2012-04-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Hajnówka 2012-04-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chytra wraz z utwardzeniem przyległych miejsc parkingowych. 2012-04-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2012-03-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2012-02-27
Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Hajnówka. 2012-02-15
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach wraz z zagospodarowaniem nieruchomości na cele rekreacyjno - sportowe. 2012-01-20
ROK 2011  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Hajnówka w okresie zimowym 2011 - 2012” 2011-11-24
Dostawa oleju napędowego 2011-11-17
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi polegającej na odśnieżaniu własnym sprzętem dróg gminnych na terenie gminy Hajnówka w okresie zimowym 2011–2012r. 2011-11-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mochnate 2011-10-31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach 2011-10-28
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 2011-10-19
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie materiałów promocyjnych 2011-10-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Mochnate 2011-10-13
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach. 2011-10-11
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Wymianę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie” 2011-10-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na „Wymianę studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie” 2011-09-30
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego 2011-09-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie 2011-09-05
Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 2011-09-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego 2011-09-02
ZAWIADOMIENIE o wyborze składowisko Nowosady 2011-07-20
Rekultywacja składowiska odpadów Nowosadach 2011-06-21
zawiadomienie_azbest 2011-06-20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA schety 2011-06-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2011-05-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2011-05-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 2011-04-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Hajnówka 2011-02-22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Gminy Hajnówka 2011-02-09
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 2011-01-28

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-01-25

Data modyfikacji: 2022-03-29

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2022-03-29