IP.6845.23.2021 - Wójt Gminy Hajnówka ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 15.10.2021r

IP.6845.23.2021

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Hajnówka na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka

 

Obręb Borek

 • działka nr 31 o pow. 0,1394 ha, w tym PsV – 0,1394

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 •     2. cz. działki nr 233 o pow . 0,5231 ha, w tym PsVI – 0,5231

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Borysówka

 • działka nr 151/4 o pow. 0,2114 ha, w tym PsIII - 0,2114

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 151/5 o pow. 0,2805 ha, w tym PsIV – 0,1260, PsV - 1545

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 222/21 o pow. 0,0904 ha, w tym RVI – 0,0904

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Chytra

 • działka nr 245/6 o pow. 0,6400 ha, w tym ŁIV – 0,6400

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 322/2 o pow. 0,6313 ha, w tym ŁIV – 0,6313

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 381/2 o pow. 0,4096 ha, w tym ŁIV – 0,4096

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 381/4 o pow. 0,2456 ha w tym ŁIV – 0,0533, RIVb – 0,1923

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 420/1 o pow. 0,8078 ha, brak dostępu do drogi publicznej, w tym PsIV - 0,3867, PsV – 0,1465, PsVI – 0,2746

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 420/3 o pow. 0,5442 ha, brak dostępu do drogi publicznej, w tym ŁIV- 0,2853, ŁV – 0,2457, W-PsIV – 0,0053, W-PsV – 0,0079

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Dubicze Osoczne

 • działka nr 89/3 o pow. 0,6197 ha, w tym PsIV -0,0990, RIIIa – 0,3981, RIIIb – 0,1226

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 166/4 o pow. 0,1861 ha, w tym PsIII – 0,1861

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 171/3 o pow. 0,0843 ha, w tym RIIIb – 0,0843

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 218/5 o pow. 0,2444 ha, w tym ŁIV – 0,2444

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Dubiny

 • działka nr 270/2 o pow. 0,4867 ha, w tym RIIIb – 0,1787, RIVa – 0,3036, W-RIVa – 0,0044

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 865/26 o pow. 0,1357 ha, w tym PsV – 0,0979, RIVb – 0,0378

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 1006/11 o pow. 0,4167 ha, w tym RV – 0,4167

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 1006/12 o pow. 3,1266 ha, w tym RV – 1,5046, RVI – 1,6220

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Kotówka

 • działka nr 121 o pow. 0,4928 ha, w tym RIIIb – 0,3359, RIVa – 0,1569

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 122 o pow. 0,1913 ha, w tym RIIIb – 0,1554, RIVa – 0,0359

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 128/1 o pow. 0,2616 ha, w tym RIIIb – 0,2616

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 128/2 o pow. 0,0377 ha, w tym RIIIb – 0,0377

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 128/3 o pow. 0,3380 ha, w tym RIIIb – 0,3380

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Mochnate

 • działka nr 181/1 o pow. 0,1300 ha, w tym PsIV – 0,1300

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 226/1 o pow. 0,2439 ha w tym PsIV – 0,2439

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowoberezowo

 • działka nr 209/2 o pow. 0,2988 ha, w tym S-RIIIa – 0,0957, S-RIIIb – 0,2031

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 221 o pow. 0,2998 ha, w tym Br-PsIII –0,1083, RIIIa – 0,0409, RIIIb – 0,1506

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 299/2 o pow. 0,7724 ha, w tym ŁIII – 0,7724

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 485/1 o pow. 1,9192 ha, w tym RIIIb – 0,5035, RIVa – 1,3222, RIVb – 0,0935

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowokornino

 • działka nr 457 o pow. 0,3677 ha, w tym PsIII – 0,3677

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Nowosady

 • działka nr 250/2 o pow. 0,2230 ha w tym Lzr-RIVb – 0,0561, Lzr-RV – 0,0260, RIVb – 0,0314, RV – 0,1095

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2  w stosunku rocznym

 • działka nr 262/1 o pow. 0,1342 ha, w tym N- 0,0076, PsIV – 0,1266

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 266 o pow. 0,1432 ha, w tym PsIV -0,0541, PsV -0,0852, W-PsIV – 0,0006, W- PsV – 0,0033

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 469 o pow. 0,1333 ha, w tym PsV -0,0960, RV – 0,0373

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 544/2 o pow. 0,2980 ha, w tym Br-RIVa –0,0227, PsV –0,1617, RIVa -0,0348, RV -0,0788

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr geod. 589/2 o pow. 0,1070 ha w tym PsIV – 0,0953, W-PsIV – 0,0117

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 706/2 o pow. 0,1737 ha, w tym N-0,0254, PsV – 0,0553, RIVb – 0,0930

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 709/7 o pow. 0,5086 ha, w tym N- 0,0842, PsV – 0,06478, PsVI -0,0788,       RV-0,2808

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 714/2 o pow. 0,3712 ha w tym Br-RIVb – 0,1809, RIVb – 0,1438, RV – 0,0465

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Orzeszkowo

 • działka nr 4/3 o pow. 0,2819 ha, w tym PsIV – 0,0505, RIVa – 0,2314

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 148/7 o pow. 0,0709 ha, w tym RVI – 0,0709

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 149/2 o pow. 0,2553 ha, w tym N-0,0077, PsV- 0,0541, RIVb - 0,0551,        RV-0,1384

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 431/2 o pow. 0,4552 ha, w tym RV – 0,0942, RVI – 0,3610

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Rzepiska

 • działka nr 25/8 o pow. 0,8257 ha, w tym RIVa – 0,4397, RIVb – 0,3860

czynsz wywoławczy – 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 50/1 o pow. 0,2601 ha w tym RIVa – 0,2601

czynsz wywoławczy 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Stare Berezowo

 • działka nr 141 o pow. 1,0231 ha, w tym PsIII – 1,0231

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 365 o pow. 0,2851 ha, w tym PsIII – 0,2851

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Trywieża

 • działka nr 43/2 o pow. 0,1535 ha, w tym ŁIV – 0,0417, PsIII -0,1118

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 48/1 o pow. 0,1923 ha, w tym ŁIV – 0,1923

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 95 o pow. 0,0653 ha, w tym PsIII – 0,0653

czynsz wywoławczy – 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym

 

 • działka nr 98 o pow.0,2889 ha, w tym PsIII - 0,0570, RIIIb - 0,0890, RIVa - 0,1429

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 109/2 o pow. 0,3259 ha, w tym PsIII – 0,3259

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 

Obręb Wasilkowo

 • działka nr 70/2 o pow. 0,2787 ha, w tym PsIII – 0,2787

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 77/1 o pow. 0,4415 ha, w tym Br-RIVb-0,0256, PsIII-0,3449, W-PsIII-0,0129, Lzr-PsIII -0,0581

czynsz wywoławczy – 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym

 • działka nr 87 o pow. 1,2521 ha, w tym PsIV – 1,2314, RIVa – 0,0207

czynsz wywoławczy – 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym

 

      Przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego.

      Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

      Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30 września 2024r.

      Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 0,01 zł/m2  w stosunku rocznym.

 

Przetarg odbędzie się w dniach 28-29 października 2021r.

o godz. 900

w Urzędzie Gminy Hajnówka, parter sala nr 12

 

   28 października 2021r. -  obręby: Borek, Borysówka, Chytra, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo

 29 października 2021r. - obręby: Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, przed przetargiem, wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), w kasie Urzędu Gminy Hajnówka lub na konto nr 60 1020 1332 0000 1802 0915 9015. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

        Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

       Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (85) 306 78 23        w godz. 730 – 1530.

 

                                                                                                   

                                                                                                           Wójt Gminy Hajnówka

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2021-10-15

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2021-10-15

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2021-10-15