Hajnówka, dnia 25.09.2018r.

IP.6845.16.2018

 

       Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018r. poz. 121), w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka Nr 389/18 z dnia 25 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka,

przeznaczonych do dzierżawy

 1. Borysówka:

          - dz. nr geod. 151/4     - pow. 0,2000 ha,

          - dz. nr geod. 151/5     - pow. 0,2900 ha,

          - dz. nr geod. 222/21   - pow. 0,0800ha,

 1. obr. Borek:

          - dz. nr geod. 31          - pow. 0,1400 ha,

          - cz. dz. nr geod. 233   - pow. 0,5533 ha,

 1. obr. Chytra:

          - dz. nr  geod. 245/6    - pow. 0,6402 ha,

          - dz. nr geod. 322/2     - pow. 0,6320 ha,

          - dz. nr geod. 420/1     - pow. 0,8078 ha,

          - dz. nr geod. 420/3     - pow. 0,5485 ha,

 1. obr. Dubicze Osoczne:

          - dz. nr geod. 89/3      - pow. 0,5900 ha,

          - dz. nr geod. 166/4    - pow. 0,1900 ha,

          - dz. nr geod. 171/3    - pow. 0,0900 ha,

          - dz. nr geod, 218/5    - pow. 0,2000 ha,

 1. obr. Dubiny:

          - dz. nr geod. 270/2     - pow. 0,4800 ha,

          - dz. nr geod. 865/18    - pow. 0,1816 ha,

          - dz. nr geod. 1006/11 - pow. 0,41670ha,

          - dz. nr geod. 1006/12 - pow. 3,1266 ha

 

 1. obr. Kotówka:

          - dz. nr geod. 121        - pow. 0,4900 ha,

          - dz. nr geod. 122        - pow. 0,1900 ha,

          - dz. nr geod. 128/1     - pow. 0,2600 ha,

          - dz. nr geod. 128/2     - pow. 0,0400 ha,

          - dz. nr geod. 128/3     - pow. 0,3400 ha,

 1. obr Mochnate:

         - dz. nr geod. 181/1     - pow. 0,2400 ha,

 1. obr. Nowoberezowo:

         - dz. nr geod. 209/2     - pow. 0,3000 ha,

         - dz. nr geod. 299/2     - pow. 0,7395 ha,

         - dz. nr geod. 221        - pow. 0,3000 ha,

         - dz. nr geod. 485/1     - pow. 1,9200 ha,

 1. obr. Nowokornino:

         - dz. nr geod. 453        - pow. 0,1800 ha,

         - dz. nr geod. 457        - pow. 0,3800 ha,

 1. obr. Nowosady:

         - dz. nr geod. 266        - pow. 0,1400 ha,

         - dz. nr geod. 469        - pow. 0,1300 ha,

         - dz. nr geod. 544/2     - pow. 0,2900 ha,

         - dz. nr geod. 688/1     - pow. 0,4700 ha,

        - dz. nr geod. 706/2      - pow. 0,1717 ha,

        - dz. nr geod. 709/7      - pow. 0,5085 ha,

        - dz. nr geod. 262/1      - pow. 0,1341 ha,

 1. obr. Orzeszkowo:

        - dz. nr geod. 149/2      - pow. 0,2600 ha,

        - dz. nr geod. 431/2      - pow. 0,4546 ha,

        - dz. nr geod. 148/7      - pow. 0,0700 ha,

        - dz. nr geod. 4/1           - pow. 0,4100 ha,

 1. obr. Rzepiska:

         - dz. nr geod. 25/8       - pow. 0,8700 ha,

 1. obr. Stare Berezowo:

       - dz. nr geod.141          - pow. 1,0100 ha,

       - dz. nr geod. 399/2      - pow. 0,1995 ha,

       - dz. nr geod. 365         - pow. 0,3400 ha,

 1. obr. Trywieża:

        - dz. nr geod. 43/2      - pow. 0,1500 ha,

        - dz. nr geod. 48/1      - pow. 0,1918 ha,

        - dz. nr geod. 95         - pow. 0,0900 ha,

        - dz. nr geod. 98         - pow. 0,2900 ha,

        - dz. nr geod. 109/2    - pow. 0,3000 ha,

 1. obr. Wasilkowo:

        - dz. nr geod. 70/2      - pow. 0,2800 ha,

        - dz. nr geod. 77/1       - pow. 0,4400 ha,

        - dz. nr geod. 87          - pow. 1,1100 ha.

 

Wysokość wywoławcza czynszu za dzierżawę przedmiotowych działek kształtuje się następująco:

 1. działki gruntu o pow. do 0,2000 ha - 0,05 zł/m2 w stosunku rocznym,
 2. działki gruntu o pow. od 0,2001 ha do 0,5000 ha - 0,04 zł/m2 w stosunku rocznym,
 3. działka gruntu o pow. od 0,5001 ha do 1,0000 ha - 0,03 zł/m2 w stosunku rocznym,          
 4. działka gruntu o pow. powyżej 1,0001 ha - 0,02 zł/m2 w stosunku rocznym.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowe nieruchomości wydzierżawione będą do użytku rolniczego. 

          Nieruchomości obciążone są umową dzierżawy ( do dnia 30 września 2018r. )

          Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie zgodnym z Uchwałą Nr XXXII/190/05  z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka (zmienionej uchwałami: Nr XV/80/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008r. oraz Nr XXIX/154/13 z dnia 18 listopada 2013r.).

 

          Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682 27 56.

 

                                                                                                 

                                                                                                   

 Wójt Gminy Hajnówka

 

 

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Luiza Frączek

Data wytworzenia: 2018-09-25

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Data modyfikacji: 2018-11-09

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2015-10-02