Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”

Uchwałą Nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - „Kraina Radosnych Maluchów (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 265, poz.3147z pózn. zm.) został utworzony Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dubinach.

Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”- współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nr projektu: POKL.09.01.01-20-199/11.

Dzienny wymiar zajęć wynosi 10 godz (od 6:30 do 16:30),

Dwie grupy po 15 dzieci : jedna 3-4 latki, druga 5- latki.

Budżet projektu na lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

Koszt ogółem: 1 022 124, 90 zł

Wnioskowane dofinansowanie : 899 469,91 zł

Wkład własny : 122 654,99 zł

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 1. podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat ,

 2. zapewnienie realizacji podstawy programowej umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacyjnym,

 3. objęcie opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 4. adaptacja dwóch sal w szkole na punkt przedszkolny,

 5. wyposażenie sal, łazienek, szatni, placu zabaw,

 6. wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,

 7. wykonanie monitoringu terenu przedszkolnego,

 8. zatrudnienie 4 nauczycieli edukacji przedszkolnej( umowy o pracę ),

 9. zatrudnienie 2 opiekunów grupy ( umowy o pracę ),

 10. zatrudnienie nauczycieli na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i logopedę ( umowa zlecenie),

 11. organizacja imprez okolicznościowych (mikołajki, choinka, dzień babci i dziadka, dzień dziecka) i wycieczek ,

 12. zorganizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem.

   

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2012-07-24

Data modyfikacji: 2019-04-04

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2012-07-24