Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360).
 
Aby wyszukać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka, kliknij:
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-10-07

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-10-07