Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka - 06.05.2019 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka
Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy siedziba i adres przedsiębiorcy numer identyfikacji podatkowej (NIP) numer identyfikacyjny REGON określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych                                               (KOD ODPADÓW)
ulica nr posesji kod pocztowy miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1/2012 19.01.2012 r. MPO Sp. z o.o. 27 Lipca 62 15-950 Białystok 542-020-10-38 050025892 200101, 200102, 020108, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399 
30.08.2012 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150101, 150102, 150103, 150104, 150105,150106, 150107, 150109, 150110*, 150111*, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904
25.06.2013 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów, zmiana nazwy ulicy i numeru porządkowego siedziby przedsiębiorcy) 42 Pułku Piechoty 48 160103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802
2 2/2012 12.03.2012 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                  Sp. z o.o. Łowcza 4 17-200 Hajnówka 543-10-02-087 050332909 020304, 020501, 020601, 030101, 030105, 030301, 080301, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150107, 150109, 150110*, 150202*, 150203, 160103, 160107*, 160112, 160113*, 160114*, 160115, 160117, 160118, 160119, 160120, 160213*, 160214, 160215*, 160216*, 160380, 160601*, 160604, 160605, 170101, 170102, 170103, 170107, 170182, 170201, 170202, 170203, 170380, 170405, 170407, 170504, 170506, 170508, 170802, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200123*, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200138, 200139, 200140, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200307
22.04.2015 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150106, 170401, 170302, 170402, 170403, 170404, 170406, 170604, 170411, 170904, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200133, 200132, 200137, 200141, 200180, 200199, 200399
3 3/2012 21.05.2012 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „Czyścioch”              Sp. z o.o. Gen. Franciszka Kleeberga  20 15-691 Białystok 542-10-05-256 050298526 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200126, 200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
14.01.2013 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170280, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904
07.10.2013 r. (zmiana nazwy przedsiębiorstwa) Czyścioch                    Sp. z o.o.
04.07.2016r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)                
4 4/2012 01.06.2012 r. Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych „Czyścioch Bis”                           Sp. z o.o. Mjr Hubala 18 16-400 Suwałki 844-15-84-000 790280252 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200126, 200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
07.04.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
5 5/2012 09.10.2012 r. MPK Sp. z o.o. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka 758-211-70-04 551318936 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
20.04.2015 r. (zmiana nazwy przedsiębiorstwa) MPK PURE HOME Sp. z o.o. sp. k.
24.04.2019r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
6 6/2012 23.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD,             mgr inż. Walenty Pacewicz Saturna 54 15-680 Białystok 542-010-78-42 050082329 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
02.07.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
7 7/2012 26.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA”                   Sp. z o.o. Kombatantów 4 15-102 Białystok 542-020-26-35 050034069 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 160103
8 8/2013 25.02.2013 r. EKOPARTNER               J. Suchecki i Wspólnicy sp.j. Gen. Franciszka Kleeberga  20 15-691 Białystok 542-30-58-630 200174060 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 150508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
07.04.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
9 9/2015 25.05.2015r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Studziwodzka 37 17-100  Bielsk Podlaski 543-020-04-31 000151696 02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 03 04, 03 01 01, 03 01 05, 08 01 11, 08 01 12, 08 11 17, 08 01 18, 08 04 09, 08 04 10, 10 01 01, 12 01 21, 13 02 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 017, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 09 99,  12 12 09, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
10 10/2016 23.05.2016 Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk Przykoszarowa  22A 18-400 Łomża 723-100-47-34 450080878 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99
11 11/2018 10.05.2018 KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. Kleeberga 20 15-691 Białystok 966-211-90-87 369558331 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99.
06.05.2019r. (zmiana adresu przedsiębiorstwa) ul. Gen. Georgea Smitha Pattona 8 15-688 BiałystokRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Hajnówka - 2016 r.

Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy siedziba i adres przedsiębiorcy numer identyfikacji podatkowej (NIP) numer identyfikacyjny REGON

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 
  (KOD ODPADÓW)

                                                       

ulica nr posesji kod pocztowy miejscowość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1/2012 19.01.2012 r. MPO Sp. z o.o. 27 Lipca 62 15-950 Białystok 542-020-10-38 050025892 200101, 200102, 020108, 200110, 200111, 200113*, 20014*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
30.08.2012 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150101, 150102, 150103, 150104, 150105,150106, 150107, 150109, 150110*, 150111*, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904
25.06.2013 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów, zmiana nazwy ulicy i numeru porządkowego siedziby przedsiębiorcy) 42 Pułku Piechoty 48 160103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802
2 2/2012 12.03.2012 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                 Sp. z o.o. Łowcza 4 17-200 Hajnówka 543-10-02-087 050332909 020304, 020501, 020601, 030101, 030105, 030301, 080301, 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150107, 150109, 150110*, 150202*, 150203, 160103, 160107*, 160112, 160113*, 16014*, 160115, 160117, 160118, 160119, 160120, 160213*, 160214, 160215*, 160216*, 160380, 160601*, 160604, 160605, 170101, 170102, 170103, 170107, 170182, 170201, 170202, 170203, 170380, 170405, 170407, 170504, 170506, 170508, 170802, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200123*, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200138, 200139, 200140, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200307
22.04.2015 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150106, 170401, 170302, 170402, 170403, 170404, 170406, 170604, 170411, 170904, 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200133, 200132, 200137, 200141, 200180, 200199, 200399
3 3/2012 21.05.2012 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „Czyścioch”             Sp. z o.o. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok 542-10-05-256 050298526 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200126, 200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
14.01.2013 r. (zmiana wpisu - rozszerzenie listy odbieranych odpadów) 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170280, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904
07.10.2013 r. (zmiana nazwy przedsiębiorstwa) Czyścioch                   Sp. z o.o.
4 4/2012 01.06.2012 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis”                           Sp. z o.o. Mjr Hubala 18 16-400 Suwałki 844-15-84-000 790280252 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200126, 200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
07.04.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
5 5/2012 09.10.2012 r. MPK Sp. z o.o. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka 758-211-70-04 551318936 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
20.04.2015 r. (zmiana nazwy przedsiębiorstwa) MPK PURE HOME Sp. z o.o. sp. k.
6 6/2012 23.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD,             mgr inż. Walenty Pacewicz Saturna 54 15-680 Białystok 542-010-78-42 050082329 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
02.07.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
7 7/2012 26.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA”                   Sp. z o.o. Kombatantów 4 15-102 Białystok 542-020-26-35 050034069 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 160103
8 8/2013 25.02.2013 r. EKOPARTNER               J. Suchecki i Wspólnicy sp.j. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15-691 Białystok 542-30-58-630 200174060 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 150508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 20014, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
07.04.2014 r. (wykreślenie wpisu na pisemny wniosek przedsiębiorcy)
9 9/2015 25.05.2015r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski 543-020-04-31 000151696 02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 03 04, 03 01 01, 03 01 05, 08 01 11, 08 01 12, 08 11 17, 08 01 18, 08 04 09, 08 04 10, 10 01 01, 12 01 21, 13 02 05, 15
10 10/2016 23.05.2016 Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk Przykoszrowa 22A 18-400 Łomża 723-100-47-34 450080878 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2012-07-04

Data modyfikacji: 2022-05-27

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2012-07-04