Rejestr informacji o środowisku

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360).

 

Aby wyszukać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy Hajnówka, kliknij:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2021-08-02

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2021-08-02

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2021-08-02