rap od przed

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

1

Numer wpisu

 

1

2

Nazwa dokumentu

 

Raport oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kurnika do 260 DJP w gospodarstwie rolnym Pana Adama Karbowskiego

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Styczeń 2004

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Adam Karbowski, ul. Bohaterów Warszawy7

17-200 Hajnówka

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Dr inż. Krzysztof Nytko-biegły Ministra Ochrony Środowiska i mgr inż. Marcin Harasimowicz-zakład ekspertyz „Areo” s.c.

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

 

11

Uwagi

 

Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

1

Numer wpisu

 

10

2

Nazwa dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko obory w systemie płytko ściółkowym do 70 DJP

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Lipiec 2006

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

Michał Kuzyka, Stare Berezowo,

17-200 Hajnówka

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Wiera Gawryluk-starszy specj. ds. doradztwa o specjalności produkcja zwierzęca, doradca rolnośrodowiskowy;

Anna Truchan-starszy specj. ds. doradztwa o specjalności produkcja zwierzęca

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

 

11

Uwagi

 

 

 

 

 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

1

Numer wpisu

 

12

2

Nazwa dokumentu

 

Raport oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport w sprawie oddziaływania na środowisko ośrodka nadawczego Hajnówka-Nowosady

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Wrzesień 2004

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

INFO-TV-FM Sp. Z.o.o., ul.Partyzanów 11,

22-400 Zamość

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Mgr inż. Zbigniew Nowak-soecj. Z zakresu analizy i pomiarów promieniowania elektromagnetycznego

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

 

11

Uwagi

 

 

 

 

 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

1

Numer wpisu

 

17

2

Nazwa dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej Plus-GSM

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Kwiecień 2006

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3,

02-676 Warszawa

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „DELTA-PROJEKT”, ul.Młynowa 64/14

15-405 Białystok

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 

 

11

Uwagi

 

 

 

 

 

 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


1

Numer wpisu

 


2

Nazwa dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie byłego wojskowego osiedla mieszkaniowego Nieznany Bór na Zespół Hotelowo-Mieszkalny w obrębie Lipiny

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Czerwiec 2009

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

Sova Profil Investment Sp z o.o., ul. Stanisława Kostki Potockiego 7,

02-958 Warszawa

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Biuro Studiów i Projektów ,,HYDRO-EKO-GEO’’, ul. Adama Chętnika 61

15-166 Białystok

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 


9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 


10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 


11

Uwagi

 


 


 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


1

Numer wpisu

 


2

Nazwa dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 150 DJP z towarzyszącą infrastrukturą na gruntach wsi Orzeszkowo,

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Listopad 2010

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

Elżbieta Karbowska, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

Mgr inż. Monika Ratyńska i mgr inż. Kornel Rosiak

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 


9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 


10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 


11

Uwagi

 


 


 

Formularz E - karta informacyjna

 

Lp.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


1

Numer wpisu

 


2

Nazwa dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Raport o oddziaływania na środowisko proj. Przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża iłów zastoiskowych ,,Trywieża’’ udokumentowanego w miejscowości Trywieża (Gmina Hajnówka) i w miejscowości Wólka (Gmina Czyże) dla potrzeb zakładu ceramiki budowlanej planowanego do realizacji w miejscowości Trywieża

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Listopad 2009r

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

 

LEIER POLSKA S.A. 33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 155A,

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

 

,,GEO-SASAK’’ Firma Projektowo-Usługowo-Doradcza ul.Kościuszki 33c,

33-100 Tarnów

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy Hajnówka, Inwestycje Planowania Przestrzennego i gospodarki Gruntami, p. 39

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 


9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 


10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

 


11

Uwagi

 


 


 

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji... - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-10-09

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-10-09