Referat finansowy

Referat finansowy.

1. Wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego.

1) Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993r. z póź. zm./.
2) Miejsce wydania: Urząd Gminy, ref. finansowy pok. 40, poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. tel. 682 31 96
3) Niezbędne dokumenty: podanie.
4) Opłaty: podanie 5 zł., zaświadczenie 11 zł.
5) Termin realizacji: niezwłocznie, nie później niż 7 dni.

2. Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

1) Podstawa prawna: art. 306 e ustawy z dnia 29.08.1997r. - ordynacja podatkowa.
2) Miejsce wydania: referat finansowy pok. 40, poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. tel. 682 31 96
3) Niezbędne dokumenty: podanie o wydanie zaświadczenia.
4) Opłaty: podanie 5 zł., zaświadczenie 15 zł.
5) Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni.

3. Umorzenie w podatku rolnym, od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

1) Podstawa prawna: art. 67 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 426 z póź. zm./.
2) Miejsce wydania: referat finansowy pok. 40, poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.tel. 682 31 96
3) Niezbędne dokumenty: podanie.
4) Opłaty: zwolnione od opłaty skarbowej.
5) Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skwalifikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

4. Przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty w podatku rolnym i od nieruchomości.

1) Podstawa prawna: art. 48 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póź. zm./
2) Miejsce wydania: referat finansowy pok. 40, poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. tel. 682 31 96
3) Niezbędne dokumenty: podanie.
4) Opłaty: podanie 5 zł., zwolnione jedynie podanie o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy.
5) Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Formularz podania
o wydanie zaświadczenia:

 ..................................................................                                                                    Hajnówka, dnia .........................................

                                              (Imię i nazwisko)

                      ...................................................................

                                                   (adres)

                                                                                                                               

                      

                                                                                                                                                            Urząd Gminy               

                                                                                                                                                            w Hajnówce

                                                      Podanie                                                          

Proszę o wydanie zaświadczenia ...............................................................................................................................

Zaświadczenie potrzebne jest w celu .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

                                                                                                                                         ......................................

                                                                                                                                                Podpis

 

Formularz podania
o umorzenie podatku rolnego

 ..................................................................                                                                    Hajnówka, dnia .........................................

                                              (Imię i nazwisko)

                      ...................................................................

                                                   (adres)

                                                                                                                               

                      

                                                                                                                                                            Urząd Gminy               

                                                                                                                                                            w Hajnówce

                                                      Podanie                                                          

Proszę o umorzenie mi podatku rolnego za rok ..................... w wysokości .............................. zł.

Prośbę swą motywuję tym, iż.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                         ..........................................

                                                                                                                                                                                          podpis

Informacje i deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-18

Data modyfikacji: 2006-12-18

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-18