OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 8 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Hajnówka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Dubiny-ul. Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 164 i nieparz. od nr 1 do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz. od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca); ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Dubiny-ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Nowosady-w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma , Zwodzieckie. Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino; sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, Nowokornino 147, 17-200 Hajnówka

5

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica Wiejska w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka

6

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło; miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, Orzeszkowo 2, 17-200 Hajnówka

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Hajnówka najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna SMOKTUNOWICZ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-12

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-12

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-12