POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR …/2020

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr … Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia …, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Hajnówka.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

 

Jolanta Korwin-Piotrowska

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr …/2020 Komisarza Wyborczego

w Białymstoku II z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

Gm. Hajnówka

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 22 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 2

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 22 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 3

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 19 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 4

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 19 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 5

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 22 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Nr 6

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 22 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Nr 7

Miejsce: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,  sala Nr 12

Termin: 22 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-19