POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Hajnówka


 

POSTANOWIENIE NR …/2020

 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Hajnówka

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Białymstoku II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku II

 Jolanta Korwin-Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia nr …/2020
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Adam Marek Berk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sawiny Gród

2.

Agata Czepel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Hajnówka

3.

Marcin Jerzyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Hajnówka

4.

Emilia Leoniewska-Grygorowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Hajnówka

5.

Ewa Maciejuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Borysówka

6.

Jan Pawluczuk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Hajnówka

7.

Monika Ewa Sokołowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Nowosady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Walentyna Kiendyś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Hajnówka

2.

Agnieszka Kościuczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Hajnówka

3.

Adam Kraśko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Pasieczniki Duże

4.

Marcin Lewczuk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Bielszczyzna

5.

Nina Markiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Hajnówka

6.

Alina Pawluczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Hajnówka

7.

Paulina Patrycja Skiepko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Dubiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Regina Jakimiuk-Osiennik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Nowosady

2.

Lucyna Kojło, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Dubiny

3.

Iwona Mironczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowosady

4.

Wojciech Skiepko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Dubiny

5.

Beata Smoktunowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Dubiny

6.

Stanisław Sokołowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Nowosady

7.

Grzegorz Szpakowicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Hajnówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, Nowokornino 147, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Krzysztof Aleksiejczuk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Trywieża

2.

Piotr Baszun, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lipiny

3.

Luiza Frączek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Hajnówka

4.

Aleksander Korolko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Wasilkowo

5.

Mirosław Maciejuk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Borysówka

6.

Stefan Sadowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Postołowo

7.

Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Dubiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Joanna Barbara Aleksiejuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Hajnówka

2.

Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Nowoberezowo

3.

Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lipiny

4.

Olga Niczyporuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Dubiny

5.

Agnieszka Nowicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Hajnówka

6.

Anetta Sadowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Hajnówka

7.

Irena Żach-Grygoruk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Dubicze Osoczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Jan Gałaszewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mochnate

2.

Andrzej Golonko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mochnate

3.

Włodzimierz Golonko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Pasieczniki Duże

4.

Wiktor Gruszewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Orzeszkowo

5.

Sergiusz Grygoruk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Dubicze Osoczne

6.

Walentyna Kośko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Hajnówka

7.

Joachim Wojtulewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Dubiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, Orzeszkowo 2, 17-200 Hajnówka:

 

1.

Jarosław Dunda, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Hajnówka

2.

Barbara Giemza, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Hajnówka

3.

Mirosława Giercun, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Łozice

4.

Anna Golonko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Pasieczniki Duże

5.

Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Orzeszkowo

6.

Katarzyna Weremczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Dubiny

7.

Joanna Jolanta Wróbel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Hajnówka

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-16