Rok 2024

Zarządzenie Nr 635/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2024 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2024 rok
Zarządzenie Nr 639/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2024 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok dla rachunku wydzielonego środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie Nr 640/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2024 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie, związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Zarządzenie Nr 641/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2024 w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zarządzenie Nr 642/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.01.2024 w sprawie określenia zasad korzystania z pojazdów służbowych Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 643/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17.01.2024 w sprawie powołania Komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 644/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17.01.2024 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 646/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.01.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 647/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.01.2024 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 649/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.01.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Zarządzenie Nr 650/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.01.2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka na 2024 rok
Zarządzenie Nr 651/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2024 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 654/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.02.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Zarządzenie Nr 655/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.02.2024 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Zarządzenie Nr 659/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.02.2024 w sprawie powierzenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie
na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Zarządzenie Nr 660/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.02.2024

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2024-01-03

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2024-02-27

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2024-01-05