Rok 2023

Zarządzenie Nr 512/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2023 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2023 rok
Zarządzenie Nr 513/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.01.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie, związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Zarządzenie Nr 514/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.01.2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej jednostki obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 515/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.01.2023r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 518/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.01.2023r. w sprawie powołania komisji do likwidacji przedmiotów małocennych, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
Zarządzenie Nr 519/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19.01.2023r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 520/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19.01.2023r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka na 2023 rok

Zarządzenie Nr 521/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20.01.2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zarządzenie Nr 523/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.01.2023r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 524/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.01.2023r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 525/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.01.2023r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddział ów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2023 /2024

Zarządzenie Nr 526/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2023r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2022 roku

Zarządzenie Nr 527/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2023r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 528/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.02.2023r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 529/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20.02.2023r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 530/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.02.2023r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 531/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.02.2023r.

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności na zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy w obiektach gminnych.

Zarządzenie Nr 532/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.02.2023r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 533/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.03.2023r.

w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Zarządzenie Nr 534/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 07.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zarządzenie Nr 535/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.03.2023r. w sprawie powołania komisji oceny wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zarządzenie Nr 536/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.03.2023r.

w sprawie ustanowienia ceny sprzedaży oleju opałowego będącego na stanie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 537/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.03.2023r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Zarządzenie Nr 538/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.03.2023r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Hajnówka

Data wytworzenia: 2023-01-02

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-03-20

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2023-01-05