Rok 2020

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej jednostki obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej jednostki  obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie: określenia wysokości opłat za wynajem sali i pokoi noclegowych w budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach przy ul. Szkolnej 1 oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu.
Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Hajnówka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.02.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”

Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r.

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r. w sprawie upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania dokumentów księgowych
Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.03.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka do przeprowadzenia proc edury naboru na wolne stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.03.2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.03.2020r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.04.2020r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID -19” w Urzędzie Gminy Hajnówka.
Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.04.2020r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta
Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15.04.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.04.2020r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.04.2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarzadzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.05.2020r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13.05.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Hajnówka 15.05.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarzadzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.05.2020r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowkorninie

Zarzadzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.05.2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie podczas jego nieobecności

Zarzadzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2020r.

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarzadzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.06.2020r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.06.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.06.2020r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Hajnówka

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-17