Rok 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia  05 lutego 2019 r

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie okreslenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnychw imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Zarządzenie

Nr 37/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarządzenie

Nr 38/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarzadzenie

Nr 39/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie

Nr 40/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

Nr 41/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawiezmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 42/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie

Nr 43/2019

Wójta gminy Hajnówka z dnia 01 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie

Nr 44/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie

Nr 45/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie

Nr 46/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 47/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Zarządzenie

Nr 48/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie

Nr 49/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Zarządzenie

Nr 50/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 51/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawiepowołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 czerwcza 2019 r.

w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przekazania sołectwu Trywieża składników mienia do użyczenia

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 08.08.2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26.08.2019 r.

w sprawie: instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 04.09.2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.09.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.09.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-07

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-09-11

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-03-12