Rok 2021

Zarządzenie Nr 285/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.01.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Zarządzenie Nr 286/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.01.2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 288/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.01.2021

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2021 rok

Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.01.2021

w sprawie postępowań o udzielanie zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.01.2021

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 25.01.2021

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 294/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 25.01.2021

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.

Zarządzenie Nr 295/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26.01.2021

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2021 /2022
Zarządzenie Nr 296/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28.01.2021

w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 297/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29.01.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 298/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 02.02.2021

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 300/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.02.2021

w sprawie powołania zespołu ds. dostępności

Zarządzenie Nr 301/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.02.2021

w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych,
środków trwałych w użytkowaniu i przedmiotów małocennych.

Zarządzenie Nr 302/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.02.2021

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 305/2021 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 18.02.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-02-24

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-01-20