Rok 2018

Zarządzenie Nr 339/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 340/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 344/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 luego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 345/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2017 rok

Bilans Jednostki Samorządu Terytorialnego za rok 2017
Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminu za 2017 rok

Zarządzenie Nr 351/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 352/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 353/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 345/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018r.

Zarządzenie Nr 354/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

Zarządzenie Nr 357/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

Zarządzenie Nr 358/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 359/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 360/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznuch projektu uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 363/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 364/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia "III gminnych Zawodów Strongman o Puchar Wójta gminy Hajnówka 2018r."

Zarządzenie Nr 365/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisjii przetargowej

Zarządzenie Nr 366/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"

Zarządzenie Nr 367/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 368/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 370/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Barbara Niewiadomska - Golonko

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-03-16