Rok 2018

Zarządzenie Nr 339/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 340/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 344/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 luego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 345/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminu za 2017 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Barbara Niewiadomska - Golonko

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-03-16