Rok 2021 (kadencja 2018-23)

Uchwała Nr XXII/162/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXII/163/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXII/164/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXII/165/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
Uchwała Nr XXII/166/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na rok 2021
Uchwała Nr XXII/167/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-02-03