Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych przy ul. Szkolnej 16 w m. Dubiny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2022-08-11

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2022-08-11

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2022-08-11