Rok 2018 (kadencja 2018-23)

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie Wiceprzewodniczących Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Hajnówka
Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 2019
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2019-2024

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Białowieża dotyczącego podstaw funkcjonowania Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Hajnówka oraz planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Ilona Jancewicz

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-13