Program zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/225/22
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 18 marca 2022 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 638), uchwala się co następuje:

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2022-07-01

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2023-03-31

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2018-01-30