Uchwała Nr IV /26/ 07

UCHWAŁA NR IV / 26 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA  22 LUTEGO 2007R.

 

  w sprawie odwołania z funkcji ławnika

Na podstawie art.166 § 2, art. 167 w zw. z art. 159 §  1 pkt.9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz.1070; Nr 154 poz. 1787; z 2002r. Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Nr 228 poz.2256, Nr 188 poz. 1838; z 2004r. Nr 130 poz. 1376, Nr 185 poz.1907, Nr 34 poz.304, Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 13 poz. 98, Nr 169 poz. 1413, Nr 178 poz.1479,Nr 249 poz.2104, Nr 167 poz.1398, Nr 169 poz. 1417, Nr 131 poz. 1102, Nr 169 poz.1410, z 2006r. Nr 144 poz. 1044) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z funkcji ławnika radnych Gminy Hajnówka:
       1. Włodzimierza Osipiuka s. Bazyla,
       2. Mikołaja Żmieńko s. Piotra.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27