Uchwała Nr XII / 69 / 07

UCHWAŁA NR XII / 69 / 07 
RADY GMINY HAJNÓWKA  
z  dnia 29 listopada  2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Hajnówka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


       Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165 poz. 1171) uchwala się, co następuje :

§   1.  Powiadamia się Panią Lubę Nowik -  Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Hajnówka oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca do 1944r.  do dnia 31 lipca 1990r. zwanego „ oświadczeniem lustracyjnym”, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia.

§   2.  Informuje się, że niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w określonym wyżej  terminie traktuje się jako obligatoryjną  przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.

§  3.  Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka do doręczenia niniejszej uchwały Pani Lubie Nowik oraz do odebrania oświadczenia lustracyjnego i niezwłocznego przekazania tego oświadczenia  do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Inspektor - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17