Uchwała Nr VIII/46/07

UCHWAŁA  Nr VIII / 46 / 07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 czerwca 2007 roku

 

                                                                                               w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego

     Na podstawie  art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787 z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 228, poz. 2256, Nr 188, poz. 1838, z 2004r. Nr 130 poz. 1376, Nr 185, poz.1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273 poz. 2702 i poz. 2703, z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 169 poz. 1413, Nr 178 poz. 1479, Nr 249 poz. 2104, Nr 167 poz. 1398, Nr 169 poz. 1417, Nr 131 poz. 1102, Nr 169 poz.1410, z 2006r. Nr 144 poz.1044, Nr 218 poz. 1592, z 2007r. Nr 73 poz.484) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do przedstawienia Radzie Gminy na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników  na kadencję 2008 - 2011r. w składzie:

           1. Mikołaj Kondraciuk

           2. Barbara Ostapczuk

           3. Włodzimierz Osipiuk

§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                                                                                                          Wiesław Józef Komarewski

                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-25

Data modyfikacji: 2007-07-25

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-07-25